Ban quản lý di tích lịch sử Đình-Đền-Bến Tượng A Sào xã An Thái tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nhân dịp ngày sinh của Đức Thánh Trần

Sáng ngày 22/3/2021, tại di tích lịch sử cấp Quốc gia: Đình, Đền, Bến Tượng A Sào xã An Thái, Ban Quản lý di tích long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm ngày sinh của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, tương truyền là vào mùng 10 tháng 2 âm lịch hằng […]

Tin hoạt động

Ban quản lý di tích lịch sử Đình-Đền-Bến Tượng A Sào xã An Thái tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nhân dịp ngày sinh của Đức Thánh Trần

Sáng ngày 22/3/2021, tại di tích lịch sử cấp Quốc gia: Đình, Đền, Bến Tượng A Sào xã An Thái, Ban Quản lý di tích long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm ngày sinh của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, tương truyền là vào mùng 10 tháng 2 âm lịch hằng […]

Tin lễ hội

Ban quản lý di tích lịch sử Đình-Đền-Bến Tượng A Sào xã An Thái tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nhân dịp ngày sinh của Đức Thánh Trần

Sáng ngày 22/3/2021, tại di tích lịch sử cấp Quốc gia: Đình, Đền, Bến Tượng A Sào xã An Thái, Ban Quản lý di tích long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm ngày sinh của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, tương truyền là vào mùng 10 tháng 2 âm lịch hằng […]

Tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần

A Sào Tứ Yến

Từ xa xưa, nhân dân ấp A Sào (nay thuộc xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ) có tục lệ rước kiệu từ bản đền (đền A Sào) theo đường “thần đạo” đến cây đa “Tứ Yến” thì dừng kiệu. Cùng lúc, trong đền nổi những hồi trống lớn, thỉnh đại hồng chung (chuông) tế Phụng […]