Ban quản lý di tích LSVH Đình, Đền, Bến Tượng A Sào tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nhân dịp 721 năm ngày hóa của Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại khu di tích A Sào

Đệ Nhị sinh từ A Sào là Đền thờ sống thứ hai mà Vua Trần ban cho Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại vùng đất A Cảo, nơi ghi dấu khởi thiên tài binh nghiệp từ năm 18 tuổi, nơi Ngài trỏ gươm xuống sông thề quyết tử “Nếu trận này không thắng giặc Thát, ta thề không về bến sông này”, Ngài được nhân dân ta tôn thờ là Đức Thánh Trần và cũng là một trong 10 vị tướng vĩ đại trong lịch sử thế giới. Trải qua chiều dài lịch sử của dân tộc, công đức của Đức Thánh Trần được người dân nước Nam đời đời ghi nhớ, xuân thu nhị kỳ, tứ thời bát tiết toàn dân tôn kính phụng thờ báo đền công đức của Ngài. Năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo sự chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch bệnh các cấp. Ngày 20/8 âm lịch, Ban quản lý di tích LSVH Đình, Đền, Bến Tượng A Sào tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nhân dịp 721 năm ngày hóa của Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại khu di tích A Sào nhằm tri ân công lao to lớn của Ngài đối với dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Một vài hình ảnh tại Đền A Sào ngày lễ dâng hương tưởng niệm nhân dịp 721 năm ngày hóa của Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn: