Danh mục: Tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần

Từ xa xưa, nhân dân ấp A Sào (nay thuộc xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ) có tục lệ rước kiệu từ bản đền (đền A Sào) theo đường “thần...
Năm 2002, một sự kiện tâm linh kỳ lạ đã diễn ra tại A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, người dân nơi đây vẫn thường gọi đó là...