Danh mục: Tin lễ hội

Năm 2002, một sự kiện tâm linh kỳ lạ đã diễn ra tại A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, người dân nơi đây vẫn thường gọi đó là...